Naše společnost

Vznik naší společnosti s malými obměnami spadá do začátku roku 2000, kdy Ing. Ivan Knetig po dlouholetých zkušenostech v oblasti leteckého průmyslu začal pracovat v soukromém sektoru a založil firmu pod stejným názvem.

Firma prosperovala a bylo nutné ji rozšířit, proto v roce 2001 vzniklo Sdružení fyzických osob za spolupráce Ing. Ivana Knetiga a Hany Schusterové.

V tomto složení jsme pracovali na dodávkách náhradních dílů převážně pro civilní letadla L410 Turbolet a začátkem roku 2012 jsme založili společnost TrendAir s.r.o., jednatelem společnosti se stal Ing. Ivan Knetig a i tato společnost dosáhla nemalých úspěchů na trhu s civilními letadly.

Uplynulo několik let a bylo nutno společnost začít směřovat dále, proto jsme přistoupili k celkové obměně a po domluvě byla dne 13.11.2015 založena společnost TURBOair s.r.o.

0
let zkušeností
0
nabízených produktů
0
spokojených odběratelů